סגן חיים ראובך ז"ל

סגן חיים ראובך ז"ל

  בן שפרה ומשה-ברוך הכהן

נפל בעת מילוי תפקידו

בכ"א בשבט תשכ"א, 6/2/1961

מקום נפילה: ישראל

בן 22 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]