סגן חגי פונק ז"ל

סגן חגי פונק ז"ל

  בן אילנה ושרגא

נפל בקרב

במלחמת יום הכיפורים

בי' בתשרי תשל"ד, 6/10/1973

מקום נפילה:מוצב החרמון באזור רמת הגולן

בן 21 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]