סגן גיל מיוניס ז"ל

סגן גיל מיוניס ז"ל

  בן בלה ואליהו

נפל בקרב

במלחמת שלום הגליל

בכ"א בסיון תשמ"ב, 12/6/1982

מקום נפילה: כפר סיל באזור לבנון

בן 22 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]