סגן ברוך נרדי זעפרני ז"ל

סגן ברוך נרדי זעפרני ז"ל

  בן אסתר ומשה

נפל בעת מילוי תפקידו

בכ"ח בשבט תשי"א, 4/2/1951

מקום נפילה: ישראל

בן 22 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]