סגן ברוך איגר ז"ל

סגן ברוך איגר ז"ל

       בן צפורה ויצחק

נפל בי"ב באדר תשט"ז, 24/2/1956

                       נפל בעת מילוי תפקידו

בן 32 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]