מפקדי הגדוד

מפקדי גדוד גדעון לדורותיו

מגדים תמונה מעודכנת