מבצע קדש סרן משה (מוסה) קליין ז"ל, מפקד פלוגה

מבצע קדש סרן משה (מוסה) קליין ז"ל, מפקד פלוגה

בימי מערכת סיני היה מפקדה של פלוגת חיל הרגלים. הוא הצעיד אותה אל מול מוצבי רפיח, וכאשר אמצעי הנפץ לפריצת הגדרות לא פעלו, קם והסתער בראש יחידת החבלנים, פרץ את הגדרות ללא אמצעי פריצה ונאחז ביעד. בשעת טיהור היעד נתקל בכוח שני, שלא ביצע את משימתו, ומשה המשיך לכבוש את חלקו השני של המוצב. בהסתערות זו הביא להתמוטטות האויב. על גילוי מנהיגות ותושייה בקרב זכה בציון לשבח מאת משה דיין, ראש המטה הכללי דאז. בפרוץ מלחמת ששת הימים היה סגן אלוף משה קליין מפקד הכוח אשר נע בזחל"מים כדי לכבוש את תל פאחר. הוא יצא בראש שורה של זחל"מים וחלק ניכר מהכוח נפגע לפני שהגיע אל היעד. לאחר שעסק בטיהור מספר עמדות, יצא לראש התל כדי לתאם בין כוחותיו, נפגע על ידי צרור האויב ונפל. בפעולה זו גילה דבקות במטרה ודוגמא אישית למופת. זה היה ביום החמישי לקרבות, א' בסיון תשכ"ז (9.6.1967). התנהגותו השפיעה על חייליו, שהמשיכו בקרב וכבשו את היעד בכמה צירים נפרדים. לאחר שפיקוד הגדוד נפגע ברובו בקרב נועז ועקוב מדם, נכבש היעד. אומץ לבו ומנהיגותו הזכירו את תעוזתו בקרב במבצע קדש והפעם אף צוין לשבח על דבקות במטרה ודוגמא אישית.