טר"ש מרדכי שניצר ז"ל

טר"ש מרדכי שניצר ז"ל

  בן חנה ויוסף

נפל בקרב

בד' בכסלו תש"ט, 6/12/1948

במלחמת העצמאות

מקום נפילה: שייח' נוראן באזור השפלה הדרומית והנגב

בן 19 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]