טר"ש יעקב ז'קו עזר ז"ל

טר"ש יעקב ז'קו עזר ז"ל

  בן שרה ומשה

נפל בקרב

בז' בסיון תשכ"ז, 15/6/1967

במלחמת ששת הימים

מקום נפילה: גולן

בן 18 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]