טר"ש יעקב איטח ז"ל

טר"ש יעקב איטח ז"ל

       בן חנה ושמעון

נפל בז' בסיון תשכ"ז, 15/6/1967

נפל במלחמת ששת הימים

מקום נפילה: מוצבי המכס העליון

בן 19 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]