טר"ש יוסף אלישע ז"ל

טר"ש יוסף אלישע ז"ל

       בן שרה ואלישע

נפל בז' בסיון תשכ"ז, 15/6/1967

נפל במלחמת ששת הימים

מקום נפילה מוצבי המכס העליון

בן 18 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]