טוראי שמשון מאיר ז"ל

טוראי שמשון מאיר ז"ל

  בן חביבה ומנשה

נפל בעת מילוי תפקידו

בי"ז בטבת תשל"ט, 16/1/1979

מקום נפילה: ישראל

בן 21 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]