טוראי שלום סלם לוי ז"ל

טוראי שלום סלם לוי ז"ל

  בן זהרה ועובדיה

נפל בעת מילוי תפקידו

בכ' בכסלו תשי"ד, 27/11/1953

מקום נפילה: ישראל

בן 18 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]