טוראי שלום חאתויל ז"ל

טוראי שלום חאתויל ז"ל

  בן פריחה וחיים

נפל בעת שירותו

בד' בתמוז תשכ"ד, 14/6/1964

מקום נפילה: ישראל

בן 19 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]