טוראי ראובן בנימין זריפה ז"ל

טוראי ראובן בנימין זריפה ז"ל

  בן טובה ויעקב

נפל בעת מילוי תפקידו

בד' בחשוון תשל"א, 2/11/1970

מקום נפילה: ישראל

בן 19 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]