טוראי סלומון בן חקון ז"ל

טוראי סלומון בן חקון ז"ל

  בן קלרה ושלום

נפל בכ"א בשבט תשכ"א, 6/2/1961

נפל בעת מילוי תפקידו

מקום נפילה:ישראל

בן 20 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]