טוראי נוח פוטר ז"ל

טוראי נוח פוטר ז"ל

  בן חיה-צפורה ודוב

נפל בקרב

בכ"א בכסלו תש"ט, 23/12/1948

במלחמת העצמאות

מקום נפילה:עוג'ה אל חפיר באזור השפלה הדרומית והנגב

בן 27 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]