טוראי משה מרצל ויילר ז"ל

טוראי משה מרצל ויילר ז"ל

  בן ורדה ומנחם

נפל בכ"ז באלול תשכ"ג, 16/9/1963

נפל בעת מילוי תפקידו

מקום נפילה: ישראל

בן 19 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]