טוראי משה לייזרוביץ ז"ל

טוראי משה לייזרוביץ ז"ל

  בן חנה ואברהם

נפל בעת מילוי תפקידו

בט' בתמוז תש"י, 24/6/1950

מקום נפילה: ישראל

בן 20 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]