טוראי מנחם טרסר ז"ל

טוראי מנחם טרסר ז"ל

  בן מלכה ואברהם-מרדכי

נפל בקרב

בכ"ה באייר תש"ח, 3/6/1948

במלחמת העצמאות

מקום נפילה: ג'ב ג'נין באזור לבנון

בן 25 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]