טוראי מיכאל ליטבק ז"ל

טוראי מיכאל ליטבק ז"ל

  בן ינטה ומרדכי

נפל בקרב

בכ"ה בתמוז תש"ח, 1/8/1948

במלחמת העצמאות

מקום נפילה: לרגלי הגלבועבאזור טבריה והעמקים

בן 31 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]