טוראי ישעיהו ישי מזאי ז"ל

טוראי ישעיהו ישי מזאי ז"ל

  בן ארמה-יוספה ומשה-מיקלוש

נפל בקרב

ג' בתמוז תש"ח, 10/7/1948

במלחמת העצמאות

מקום נפילה: משלט סמוך לערבונה באזור הגלבוע

בן 22 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]