טוראי יצחק עיני ז"ל

טוראי יצחק עיני ז"ל

  בן חנה וניסים

נפל בעת שירותו

בז' בתמוז תשל"ז, 23/6/1977

מקום נפילה: ישראל

בן 19 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]