טוראי יצחק לחמן ז"ל

טוראי יצחק לחמן ז"ל

  בן שרה ושמואל

נפל בעת מילוי תפקידו

בכ"ז באלול תשכ"ג, 16/9/1963

מקום נפילה: ישראל

בן 18 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]