טוראי יעקב בלבן ז"ל

טוראי יעקב בלבן ז"ל

  בן טשרנה וישראל

נפל בג' בתמוז תש"ח, 10/7/1948

נפל במלחמת העצמאות

מקום נפילה: מוקייבלה באזור יהודה ושומרון

בן 22 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]