טוראי יחזקאל בובקר ז"ל

טוראי יחזקאל בובקר ז"ל

      בן לנה ואליעזר

נפל בה' בכסלו תש"ט, 7/12/1948

נפל במלחמת העצמאות

מקום נפילה: אורים

בן 17 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]