טוראי יוסף יוסי חליבה ז"ל

טוראי יוסף יוסי חליבה ז"ל

  בן דליה ומשה

נפל בפעילות מבצעית

במלחמת שלום הגליל

בי"ב בחשוון תשמ"ה, 7/11/1984

מקום נפילה: צידון באזור לבנון 

בן 18 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]