טוראי חנן וינטרמן ז"ל

טוראי חנן וינטרמן ז"ל

  בן רבקה וברוך

נפל בג' בניסן תשי"א, 9/4/1951

נפל בעת מילוי תפקידו

מקום נפילה: ישראל

בן 26 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]