טוראי חזקי ברלס ז"ל

טוראי חזקי ברלס ז"ל

  בן טובה ואברהם

נפל בעת שירותו

בי"ח בכסלו תשט"ז, 3/12/1955

מקום נפילה: ישראל

בן 19 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]