טוראי דויד קרבט ז"ל

טוראי דויד קרבט ז"ל

  בן שרה ושמואל-אברהם

נפל בעת מילוי תפקידו

בט' בתמוז תש"ח, 16/7/1948

במלחמת העצמאות

מקום נפילה: נצרת באזור הגליל

בן 28 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]