טוראי דוד שמעוני ז"ל

טוראי דוד שמעוני ז"ל

  בן חנינה ועזרא

נפל בעת מילוי תפקידו

בו' באייר תשי"ב, 1/5/1952

מקום נפילה: ישראל

בן 27 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]