טוראי בועז קרבי ז"ל

טוראי בועז קרבי ז"ל

  בן גיטל ואברהם

נפל בעת מילוי תפקידו

בו' בכסלו תשי"ח, 29/11/1957

מקום נפילה: ישראל

בן 20 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]