טוראי בבר אבי אברגיל ז"ל

טוראי בבר אבי אברגיל ז"ל

  בן מרים ושלום

נפל בב' באב תשל"ט, 26/7/1979

נפל בעת מילוי תפקידו

מקום נפילה: ישראל

בן 19 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]