טוראי אשר אולי שנפ ז"ל

טוראי אשר אולי שנפ ז"ל

  בן פני וישראל

נפל בקרב

בבי"ב בתמוז תש"ח, 19/7/1948

במלחמת העצמאות

מקום נפילה: זרעין באזור הגלבוע

בן 18 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]