טוראי אמנון בורלא ז"ל

טוראי אמנון בורלא ז"ל

  בן שושנה ויוסף

נפל בח' בטבת תשט"ז, 23/12/1955

נפל בעת מילוי תפקידו

מקום נפילה: ישראל

בן 19 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]