טוראי אהרן גנון ז"ל

טוראי אהרן גנון ז"ל

  בן רבקה ושמואל

נפל בב' בסיון תשכ"ה, 2/6/1965

נפל בעת מילוי תפקידו

מקום נפילה: ישראל

בן 18 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]