טוראי אברהם שורץ ז"ל

טוראי אברהם שורץ ז"ל

  בן מרים ויעקב

נפל בעת מילוי תפקידו

בו' בתשרי תש"ל, 18/9/1969

מקום נפילה: תעלת סואץ באזור סיני ותעלת סואץ

בן 19 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]