טוראי אברהם מתתיהו ז"ל

טוראי אברהם מתתיהו ז"ל

  בן מרגלית ויחזקאל

נפל בי"א באייר תש"ח, 20/5/1948

במלחמת העצמאות

מקום נפילה: עמק בית שאן באזור טבריה והעמקים

בן 17 בנופלו

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]