טוראי אברהם אופלטקה ז"ל

טוראי אברהם אופלטקה ז"ל

       בן רחל ונסים
בח' באדר ב' תש"ח, 19/3/1948

במלחמת העצמאות

בן 30 בנופלו
מקום נפילה: גלבוע (עמק יזרעאל)

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]