טוראי אברהם אדמון ז"ל

טוראי אברהם אדמון ז"ל

נפל ביום בב' בסיון תשכ"ה,

2/06/1948

בן 18 בנופלו,
נפל בעת מילוי תפקידו.

- יהיה זכרו ברוך -

ניתן לשלוח חומרים ייחודיים, ברכות, שירים לכתובת [email protected]