ואלו שמות הנופלים

 

חללי גדוד 13 גדעון במערכות ישראל 

"מי שחלם והתגשם לו החלום

מי שלחם עד ששמע קול מנצחים

מי שעבר את כל הלילה, וראה אור יום

הוא לא יניח שנשכח את ההולכים…"