אתר מורשת גדוד גדעון והנצחת נופלי הגדוד בבית המכס

אתר מורשת גדוד גדעון והנצחת נופלי הגדוד בבית המכס ברמת הגולן. היום חנכו המשפחות השכולות , חיילי הגדוד במלחמת ששת הימים את האתר בתמיכה וסיוע עמותת הגדוד .