פרויקט חרמון

מחזור ראשון של מקבלי מלגות לבוגרי גדוד גדעון מטעם עמותת הגדוד בערב מורשת וחלוקת מלגות .